50 – lecie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie

W dniu 11 czerwca 2010 odbył się jubileusz 50 – lecia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie oraz zjazd absolwentów. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, którą celebrowali: Ks. dr Mirosław Kosek – Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, Ks. Proboszcz Kanonik Kazimierz Kowalski, Ks. Prałat Piotr Joniak oraz Ks. Andrzej Konwerski. Następnie zgromadzeni w asyście młodzieżowej orkiestry dętej OSP w Lutocinie oraz dyrekcji i pocztów sztandarowych szkoły udali się pod specjalnie przygotowaną scenę do ZSP w Żurominie, gdzie odbyły się dalsze obchody jubileuszu. Przybyłych na uroczystość powitała Pani M. Skolmowska–Karpińska – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie.

Uroczystość uświetniły występy młodzieży szkolnej: chóru, zespołu tańca ludowego, kwartetu gitarowego oraz solistów (absolwentów), które na przemian wzruszały i rozbawiały gości, wzbudzały podziw i zachwyt.
Oficjalne obchody jubileuszu zakończyło wspólne odśpiewanie pieśni „Przekażmy sobie znak pokoju” przez uczniów, nauczycieli i absolwentów szkoły oraz wypuszczenie w niebo gołębi.
Z okazji jubileuszu została wydana książka dokumentująca historię szkoły na przestrzeni lat 1960 –
2010.

W obchodach 50 – lecia ZSP w Żurominie udział wzięli m. in.: Ks. dr Mirosław Kosek – Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, Ks. Proboszcz Kanonik Kazimierz Kowalski, Ks. Prałat Piotr Joniak, Ks. Andrzej Konwerski, Mirosław Koźlakiewicz poseł na Sejm RP, Starosta Żuromiński Janusz Welenc, Przewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego Jerzy Rzymowski, Burmistrz Miasta
i Gminy Żuromin Zbigniew Nosek, Dyrektor Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie Dariusz Mosakowski oraz dyrekcja, nauczyciele i uczniowie ZSP
w Żurominie. Na uroczystości obecni byli również przedstawiciele wielu innych instytucji współpracujących ze szkołą oraz absolwenci.

Źródło: http://www.zuromin-powiat.pl/content/view/1638/2/

PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew