Andrzej Rzepliński Honorowym Obywatelem Ciechanowa

Tytuł honorowego obywatela przyznawany jest za szczególne osiągnięcia. A. Rzepiński otrzymał go w uznaniu zasług zawodowych i wieloletnią działalność społeczną.

Pochodzący z Ciechanowa prawnik jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje Katedrą Kryminologii i Polityki Kryminalnej. Jest autorem licznych publikacji naukowych, sędzią, od 2010 roku także prezesem Trybunału Konstytucyjnego.
Uroczystość odbyła się w sali konferencyjnej ratusza. Chór Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej zaśpiewał kilka patriotycznych pieśni. Wcześniej prof. A. Rzepiński, któremu towarzyszył prezydent W. Wardziński, spotkał się ze studentami PWSZ oraz uczniami szkół ponadgimnazjalnych.

 

Źródło: UM Ciechanów

PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew