Uroczystości XX lecia odrodzenia samorządu terytorialnego

26 maja 2010 r. miały miejsce w Mławie uroczystości XX lecia odrodzenia samorządu terytorialnego.
20 lat temu – 8 marca 1990 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie Konstytucji i ustawę o samorządzie terytorialnym. Zniesione zostały rady narodowe, a w ich miejsce utworzono gminy. Zaś 27 maja 1990 r. nastąpiły pierwsze wybory do samorządów terytorialnych.
Mława przyłączyła się do obchodów, zwołując uroczystą sesję Rady Miejskiej.
Program sesji obejmował: wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mławie Krzysztofa Wasiłowskiego, który w swoim wystąpieniu wspominał 4 minione kadencje oraz obecną.

Głos zabierali także: Burmistrz Miasta Sławomir Kowalewski, Posłowie na Sejm RP – Mirosław Koźlakiewicz oraz Aleksander Sopliński, w imieniu Wojewody Mazowieckiego – Kierownik Delegatury w Ciechanowie Grzegorz Wróblewski oraz Starosta Powiatu Mławskiego Włodzimierz Wojnarowski.

Zarządzeniem nr 65/2010 zostały przyznane medale „Zasłużony dla miasta Mławy”.

Wykład pn.: „U źródeł mławskiej samorządności” wygłosił dr Leszek Zygner – Prorektor Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej w Ciechanowie i Mławie.

Na obchody zostały zaproszone wszystkie osoby, które pełniły znaczące funkcje przez 20. lat istnienia samorządu.

imageimageimageimage

Źródło: UM Mława

PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew