3 Maja w Ciechanowie: W kościele i przy pomniku POW

W tym roku, z powodu nie najlepszej pogody, nie było tradycyjnej mszy polowej na placu Kościuszki – gdzie stoi pomnik zbudowany ku czci kilkunastu żołnierzy Polskiej Organizacji Wojskowej poległych w czasie wojny polsko-bolszewickiej.
Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą odprawioną przez ciechanowskich księży w kościele farnym.

Po mszy związani z ziemią ciechanowską parlamentarzyści m.in. Mirosław Koźlakiewicz poseł na Sejm RP, delegacje władz miasta, powiatu i województwa, partii politycznych i szkół, organizacji kombatanckich i społecznych,  złożyły pod pomnikiem POW wiązanki kwiatów.

Wartę honorową przy pomniku zaciągnęli żołnierze stacjonującego w grodzie nad Łydynią 1 Ciechanowski Pułk Artylerii im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Źródło: Tygodnik Ciechanowski

PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew