Miejska inauguracja roku szkolnego w „Siódemce”

1 września 2014 r. 3761 dzieci rozpoczęło nowy rok nauki w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto. Oficjalna inauguracja odbyła się w Zespole Placówek Oświatowych nr 3 w Mławie.

Do „Siódemki” dyrektor Elżbieta Bieńkowska zaprosiła przedstawicieli wszystkich mławskich szkół, samorządowców z Burmistrzem Sławomirem Kowalewskim na czele oraz parlamentarzystów z regionu reprezentowanych przez Posła na Sejm RP Mirosława Koźlakiewicza.

Pani Dyrektor w szczególny sposób powitała uczniów oraz ich rodziców, przypominając, iż ZPO nr 3 funkcjonuje już od 3 lat. Burmistrz Sławomir Kowalewski zachęcił dzieci do systematycznej pracy i wytrwałości w dążeniu do zamierzonych celów zgodnie z maksymą „Odważ się być mądrym”. Dzieci wysłuchały także krótkich wystąpień Posła Mirosława Koźlakiewicza oraz Starosty Mławskiego Włodzimierza Wojnarowskiego. Jednak największymi brawami nagrodziły zespół  „Żółtych Kaczuszek”, który rewelacyjnie zaprezentował się  w wierszu Jana Brzechwy  „Kaczka Dziwaczka”. Popisy młodych artystów wzbogaciły „Konik na biegunach” w wersji wokalnej oraz występ zespołu skrzypcowo-fletowego w utworze Leonarda Cohena „Hallelujah”.

Po części oficjalnej wszyscy zgromadzeni wyszli na zewnątrz, gdzie uroczyści otwarto Miasteczko Ruchu Drogowego. To nagroda, którą Zespół Placówek Oświatowych nr 3 wygrał w rywalizacji z innymi placówkami w konkursach ogłoszonych dwa lata temu przez Burmistrza Miasta Mława. Konkursy dotyczyły bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wstęgę symbolicznie otwierającą „miasteczko” przecieli: burmistrz Sławomir Kowalewski, dyrektor Elżbieta Bieńkowska, Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Wasiłowski oraz ksiądz dr Kazimierz Ziółkowski.

Ku uciesze dzieci i rodziców na pierwszą jazdę rowerem po uliczkach miasteczka wybrał się Burmistrz. Przejechał całą trasę, a potem życzył wszystkim, by nowy obiekt sprawdził się w szlifowaniu umiejętności przepisowego poruszania się po drogach naszego miasta.

Spośród 3761 dzieci rozpoczynających nowy rok nauki w szkołach prowadzonych przez miasto największą grupę stanowią uczniowie szkół podstawowych – jest ich 1872. Do 43 oddziałów przedszkolnych uczęszcza 1031 dzieci. Najmniej liczną grupą są gimnazjaliści, w obu mławskich gimnazjach publicznych uczy się 858 osób.

Źródło: UM Mława

PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew