Uroczystości na 100 lecie harcerstwa w Mławie

W sobotę, 4 października 2014 r. odbyła się uroczystość ku czci mławskich harcerzy. Dla upamiętnienia 100 lecia harcerstwa Mławie, została odsłonięta na gmachu Liceum Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego tablica.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą  Św. w kościele Świętej Trójcy. Pod gmachem liceum zebrali się mławscy harcerze oraz goście. Honorowymi uczestnikami uroczystości była druhna Alina Zalewska oraz phm Kazimierz Lewandowski reprezentujący Harcerski Krąg Seniorów im. Hm. Wandy Szczęsnej – Lesiowskiej przy Komendzie Hufca ZHP w Mławie. W wydarzeniu wzięli udział także Poseł RP Mirosław Koźlakiewicz, Burmistrz Sławomir Kowalewski, Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Wasiłowski oraz grupa mławskich harcerzy, którzy pełnili swoje funkcje przez minione lata. Odczynano Apel Pamięci. W budynku liceum odbyło się tradycyjne harcerskie wydarzenie pod nazwą „świeczkowisko”. Zebrani śpiewali harcerskie piosenki, wysłuchali gawędy przygotowanej przez phm Kazimierza Lewandowskiego.

Źródło: UM Mława

 

 

PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew