Inauguracja Roku Akademickiego w Płocku

W dniu 6 października 2014 r. w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku odbyła się XLVIII uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015.

Na wstępie uczestnicy uczcili chwilą ciszy zmarłego byłego Prezydenta Andrzeja Drętkiewicza.

Podsumowania minionego roku akademickiego oraz wydarzeń z 25-lat działalności Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku dokonał gospodarz uroczystości – Prorektor PW ds. Filii prof. Janusz Zieliński. O efektach działalności oraz perspektywach rozwojowych Politechniki Warszawskiej oraz jej płockiej Filii mówił również w swoim wystąpieniu JM Rektor PW prof. Jan Szmidt, który jednocześnie gratulował dotychczasowych dokonań władz Uczelni. Rektor podkreślił ścisły związek pomiędzy Płockiem i Politechniką Warszawską, a także potrzebę wspierania rozwoju Filii, m.in. poprzez włączenie modernizacji i rozbudowy Centralnego Laboratorium Mechaniki i Budownictwa w PW Filii w Płocku do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Politechniki Warszawskiej. Rezultatem projektu będzie stworzenie na bazie laboratoriów Instytutu Inżynierii Mechanicznej i Instytutu Budownictwa nowoczesnego zaplecza laboratoryjnego, wykorzystywanego do badań przemysłowych i w ramach wdrożeń innowacji technicznych dla różnych podmiotów naukowych i gospodarczych regionu.

Spośród licznie przybyłych gości głos zabrali również JE Biskup Płocki Piotr Libera, Poseł Piotr Zgorzelski, Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski, Starosta Powiatu Płockiego Michał Boszko. W swoich wystąpieniach zgodnie podkreślali oni znaczenie Filii PW w Płocku zarówno dla rozwoju miasta jak i regionu północno-zachodniego Mazowsza, życząc społeczności akademickiej dalszych sukcesów i rozwoju, a Prezydent Andrzej Nowakowski zadeklarował, m.in. podjęcie prac nad utworzeniem Studenckiego Centrum Kultury w obiekcie byłej stołówki Politechniki.

Wśród gości byli: JE Biskup Płocki Piotr Libera, Poseł Piotr Zgorzelski, Poseł Mirosław Koźlakiewicz, Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski, Starosta Powiatu Płockiego Michał Boszko, przedstawiciele instytucji, szkół i firm z którymi Politechnika Warszawska Filia w Płocku ma podpisane porozumienia o współpracy.

Jedenastu studentów Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku za najlepsze wyniki w nauce (z najwyższą średnia ponad 4,6) otrzymało z rąk Prorektora prof. Janusza Zielińskiego listy gratulacyjne.

Wykład inauguracyjny nt. „Polska droga w kosmos” wygłosił prof. dr hab. inż. Piotr Wolański, były Prorektor Politechniki Warszawskiej, przybliżając zgromadzonym problemy związane ze wszechświatem. Pan Profesor jest profesorem zwyczajnym na Wydziale Mechanicznym, Energetyki i Lotnictwa, Przewodniczącym Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN i członkiem Prezydium PAN i Rady Naukowej Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Źródło: www.pw.edu.pl

PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew