Jubileusz Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku

Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Płocku 24 października 2014 r. świętowała 35-lecie istnienia. W uroczystej gali w płockim teatrze wzięło udział wielu gości – reprezentant Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, parlamentarzyści: Mirosław Koźlakiewicz, przedstawiciele płockiego samorządu, spółdzielni mieszkaniowych, firm, uczelni i członkowie spółdzielni – jubilatki.
Uroczystość rozpoczęła się od uczczenia minutą ciszy zmarłego w czwartek Zbigniewa Hibnera, prezesa Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w latach 1965-1972 (z której w 1979 roku nowo powstała Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa „przejęła” ponad 3 tys. członków).
Po powitaniach, uczestnikom spotkania został zaprezentowany krótki materiał filmowy prezentujący historię i współczesność spółdzielni – jubilatki. – Spółdzielnia im starsza tym ładniejsza – podsumował prezes Lech Chodkowski odnosząc się do ostatnich inwestycji – nowych bloków czy przeprowadzonych termomodernizacji. Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach podkreślali, że spółdzielnia zaspokaja jedną z ważniejszych potrzeb każdego człowieka – dach nad głową. Obecnie w zasobach MSM mieszka ponad 20 tys. ludzi.Z okazji jubileuszu przedstawiciele spółdzielni otrzymali odznaczenia. Prezes Lech Chodkowski otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, który w imieniu Prezydenta RP wręczył mu sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Olgierd Dziekoński, a także medal Laude Probus od prezydenta Płocka. Siedmioro pracowników spółdzielni otrzymało przyznany przez Prezydenta RP Złoty Medal za Długoletnią Służbę.
Źródło: UM Płock, zdjęcia: Tomasz Niesłuchowski
PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew