Uhonorowano nauczycieli i pracowników oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Uroczyste wręczenie odznaczeń i nagród nauczycielom i pracownikom oświaty z terenu działania Delegatury w Ciechanowie było głównym punktem tegorocznych obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

Podczas uroczystości, która odbyła się 15 października 2014 roku w Domu Polonii w Pułtusku, zostały wręczone odznaczenia państwowe, resortowe, nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty. W uroczystości uczestniczył Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Mirosław Koźlakiewicz, Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, Mazowiecki Wicekurator Oświaty Pani Katarzyna Góralska, przedstawiciele władz samorządowych, instytucji oświatowych oraz nauczycielskich związków zawodowych. Gospodarzem uroczystości była Pani Agata Pawłowska Dyrektor Delegatury w Ciechanowie.

Na uroczystości  uhonorowano łącznie 88 nauczycieli, dyrektorów i pracowników placówek oświatowych. Wręczono 1 Srebrny Krzyż Zasługi. Złotym Medalem za Długoletnią Służbę wyróżniono 8 osób, –  Srebrnym Medalem uhonorowano 13 nauczycieli  – Medalem Brązowym jedną osobę. Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymało 56 osób, nagrodę Ministra Edukacji Narodowej przyznano 1 osobie, a 8 osób otrzymało nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Uroczystość uświetnił program artystyczny w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pułtusku pod kierownictwem Andrzeja Ambroziaka. Orkiestrą dyrygował Zbigniew Gołąb.

Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/news/7891/uhonorowano-nauczycieli-i-pracowników-oświaty-z-okazji-dnia-edukacji-narodowej.html

 

 

 

 

 

 

 

PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew