Mławskie Muzeum obchodziło 85 – lecie istnienia

W piątek 12 grudnia 2014 roku w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie odbyły się obchody 85-lecia powstania tej placówki. Na uroczystość przybyli przedstawiciele parlamentu: senator Jan Maria Jackowski i poseł na Sejm Mirosław Koźlakiewicz, władze miasta i powiatu oraz duchowieństwa. Burmistrz wręczył medale.

Zebranych przywitał dyrektor dr Leszek Arent, który podziękował za współpracę szefom mławskich placówek kultury i dyrektorom muzeów z sąsiednich miejscowości. Podkreślił znaczenie tej współpracy między instytucjami kultury dla dobra regionu i naszej małej ojczyzny.

Po przemówieniach burmistrz nadał trojgu pracownikom muzeum – Danieli Rogowicz, Agacie Dworznickiej i Andrzejowi Panasiukowi – medal Zasłużony dla Miasta Mława. Dyrektorowi Arentowi zaś przyznał nagrodę pieniężną.

Natomiast Andrzej Grzymkowski przypomniał, że muzeum w Mławie powstało w 1929 roku z inicjatywy miejscowych społeczników, głównie nauczycieli Państwowego Seminarium Nauczycielskiego. Jak podkreślił w zamyśle twórców miało być placówką prezentującą „żywą historię regionu północno- mazowieckiego”. Działalność muzeum przerwała II wojna światowa. Okupanci niemieccy w 1940 roku wszystkie zbiory muzealne wywieźli do Królewca, gdzie prawdopodobnie zostały zniszczone lub zaginęły. W 1963 roku muzeum zostało reaktywowane z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ziemi Mławskiej. W tym miejscu wspomniał m.in. o prof. Ryszardzie Juszkiewiczu i wielu innych, którzy przyczynili się do reaktywacji oraz zwrócił też uwagę na szybkie tempo wzbogacania się tej placówki w eksponaty. Zaznaczył, że obecnie w zbiorach muzeum znajduje się ponad 16 tys. zabytków dotyczących Mławy, Ziemi Mławskiej i Północnego Mazowsza stanowiące materialne dowody naszej przeszłości.

Źródło: www.portalmława.pl

PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew