450. rocznica konsekracji kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Szreńsku

450. rocznicę konsekracji kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny obchodzono 26 października 2014 roku w Szreńsku. Jubileuszowej Eucharystii przewodniczył ks. biskup Piotr Libera: „Świątynia parafialna jest trwałym pomnikiem wiary minionych pokoleń”, przekonywał w homilii. Z okazji rocznicy dokonano także odsłonięcia wizerunku św. Jana Pawła II, zabytkowego i odrestaurowanego z XV-wiecznego krzyża oraz pamiątkowej tablicy.

W czasie Eucharystii biskup płocki mówił, że w kościele parafialnym jest zapisana historia  lokalnej społeczności, „małej ojczyzny”, zarówno najważniejsze wydarzenia z życia, jak i szara codzienność. Wszystko to jest „tak mocno związane z tą sakralną budowlą, że nie są to tylko zwykłe mury”. W ścianach kościoła jest zapisana historia ludzkiego życia: wydarzenia radosne, tragiczne, nadzieje przepełnione optymizmem, gorycz upadków, chwile cichej modlitwy i pokój Bożego przebaczenia.

„Oczywiście, modlić się można wszędzie. Jest jednak jedno miejsce szczególne, uprzywilejowane, gdzie obecność Boga się zagęszcza. To właśnie kościół, dom Boży, który On wybrał na miejsce spotkania z człowiekiem, ze swym ludem. Ile mogłyby powiedzieć ściany tej prastarej świątyni, które słyszały szept modlitw tylu pokoleń? Pomyśl, co może powiedzieć Tobie dziś to czcigodne wnętrze, w którym wyznajemy, że Słowo Ciałem się stało i zamieszkało wśród nas?”, pytał obecnych.

Dodawał także, że trud budowania i wznoszenia świątyni, podejmowany przez kolejne pokolenia „jest wyznaniem radosnej prawdy, że prawdziwą świątynią Boga jest człowiek” oraz że człowiek jest istotą, która nosi w sobie „tajemnicę go przerastającą” – „Jest tabernakulum kryjącym świętą tajemnicę obecności Boga żywego”, głosił hierarcha.

Przekonywał także parafian i gości, że 450. rocznica konsekracji kościoła w Szreńsku ma przypomnieć prawdę, że „Bóg zechciał zamieszkać w najtajniejszej głębi duszy człowieka”.  Życzył im także, każdy odnalazł w tej świątyni swoją prawdziwą „sykomorę”, czyli miejsce w którym łatwiej spotka i dostrzega Pana Jezusa i Jego Kościół, a nade wszystko „sykomorę” na której Pan ich dostrzeże i zaprosi na Swoją ucztę.

Z okazji jubileuszu świątyni parafialnej mieszkańcy parafii w procesji z darami przynieśli do ołtarza wiele cennych darów m.in. kilka ornatów, pulpit pod mszał, lekcjonarze, tron pod monstrancję i trybularz.

Podczas Eucharystii bp Libera poświęcił także wizerunek św. Jana Pawła II i zabytkowy, XV-wieczny odrestaurowany krzyż oraz dokonał odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiętniającej jubileuszową uroczystość w szreńskiej parafii.

Podczas rocznicowej uroczystości odczytano także błogosławieństwo nadesłane przez papieża Franciszka i list gratulacyjny prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Poza tym świątynia została przez marszałka województwa mazowieckiego odznaczona medalem „Pro Masovia”.

Na zakończenie jubileuszowej uroczystości parafianom za aktywny udział i gościom za liczną obecność dziękował proboszcz parafii pw. św. Wojciecha ks. kan. Piotr Brzezik.

Źródło: diecezjaplocka.pl, foto: Robert Bartosewicz

PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew