Federalny Krzyż Zasługi dla prof. Jerzego Buzka

11 maja 2015 r. ambasador Nikel wręczył Jerzemu Buzkowi Wielki Krzyż Zasługi z Gwiazdą i Wstęgą Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. W uroczystości wziął udział również poprzednik prof. Buzka na stanowisku Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego oraz szef Fundacji Konrada Adenauera Hans-Gert Pöttering, a także poseł na Sejm RP Mirosław Koźlakiewicz.

 

Jerzy Buzek przez całe swoje życie zabiegał o wolność i sprawiedliwość, przezwyciężenie podziału Europy, jak również coraz głębszą integrację europejską oraz pogłębianie stosunków polsko-niemieckich.

W latach 1997 – 2001, jako Premier Rzeczypospolitej Polskiej, w decydujący sposób przyczynił się do wzmocnienia relacji polsko-niemieckich.

buzek10

Następnie Jerzy Buzek na płaszczyźnie europejskiej kontynuował swoją pracę na rzecz zjednoczonej i pokojowej Europy – od 2004 r. jako poseł do Parlamentu Europejskiego, a od 2009 r. jako jego Przewodniczący.

Również poza polityką, poprzez działalność w obszarze nauki oraz aktywne chrześcijańskie zaangażowanie, Jerzy Buzek przysłużył się polsko-niemieckiemu pojednaniu.

Źródło: http://www.polen.diplo.de/Vertretung/polen/pl/07-politische-beziehungen/00-aktuelles/buzek-orden.html

PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew