Dni Gostynina

8 lipca br. uroczyste obchody 15-tych Dni Gostynina rozpoczęły się korowodem tanecznym ulicami miasta. Do Gostynina przyjechały zespoły z Indii, Turcji, Łotwy i Sierpca. Grupy te brały udział w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym. Egzotyka i piękno strojów zachwyciły oglądających.

Otwarcia obchodów Dni Gostynina dokonał Burmistrz Miasta Włodzimierz Śniecikowski, który w swoim wystąpieniu dokonał podsumowania roku 2010 pod względem inwestycji przyczyniających się do estetyzacji miasta i lepszego, wygodniejszego życia jego mieszkańców.

Burmistrz powitał przybyłych do Gostynina

gości, wśród których był Mirosław Koźlakiewicz poseł na Sejm RP oraz przedstawicieli władz rządowych, samorządowych, mieszkańców Gostynina i turystów.

Podczas wystąpień, zabierający głos goście podkreślali piękno Gostynina oraz jego imponujący rozwój i realizację wielu, bardzo potrzebnych inwestycji.

Pomimo kapryśnej pogody zebrani na Rynku Miejskim widzowie podziwiali tańce ludowe zaprezentowane przez grupy międzynarodowe.

Źródło: Urząd Miasta Gostynin

PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew