Ja dla regionu

Jestem bardzo związany z regionem w którym się urodziłem, wychowałem i mieszkam obecnie. Z regionem, którego mieszkańcy mi zaufali wybierając mnie na Posła. Dlatego też jak najwięcej moich działań kieruję na to aby go wspomóc, zmodernizować i umocnić. Poniżej przedstawiam listę rzeczy, które do chwili obecnej udało mi się zrealizować.

 

Szkoły

• pozyskałem środki finansowe na budowę kilku szkół podstawowych i gimnazjów w Opinogórze, Winnicy, Świerczach, Radzanowie, Gąsocinie;
• aktywnie współpracowałem z Wyższą Szkołą Humanistyczną w Pułtusku;
• doprowadziłem do powstania (przy współudziale samorządów, i miejscowych społeczników) Wyższej Szkoły Zawodowej w Mławie i w Ciechanowie – szkoła ta stała się tak dla Ciechanowa jak i dla Mławy, nie tylko placówką dydaktyczną, ale i kulturotwórczą – dzisiaj ma szansę studiować tam ponad dwa tysiące młodych osób, pochodzących z okolic.

Budowa hal sportowych

Przyczyniłem się do powstania hal sportowych m.in. w Nowym Mieście, Mławie i Ciechanowie. Zadbałem o to, by ówcześni szefowie Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu odwiedzili te miejscowości i zechcieli poprzeć projekt budowy upragnionych obiektów sportowych.

Fundusze

Pomogłem władzom kilku gmin w uzyskaniu funduszy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rozwój infrastruktury tj. budowy dróg, wodociągów i kanalizacji.

Pracownie internetowe

W latach 1988 – 2001 wskazywałem Ministrowi Edukacji szkoły, w których należy zorganizować sale internetowe. Najczęściej były to niewielkie miejscowości wiejskie na terenie mojego okręgu. Mam wkład w utworzenie 35 pracowni internetowych w gimnazjach (przekazano łącznie 330 nowych oraz kilkaset używanych komputerów).

Sprzęt dla straży pożarnej

Skutecznie wsparłem starania o zakup samochodów i sprzętu gaśniczego dla wielu jednostek straży pożarnej.

Zdrowie

• przekazałem środki na zakup karetki pogotowia w Nasielsku;
• w kilku miejscowościach, za moim wstawiennictwem, przy współudziale ministra zdrowia, zostały zorganizowane ośrodki ratownictwa medycznego;
• byłem zaangażowany w pozyskanie środków finansowych na budowę pięknego
i nowoczesnego szpitala w Przasnyszu, Pułtusku, a także na rozbudowę szpitala w Płońsku.

Domy dziecka

Przyczyniłem się do uzyskania finansowego i rzeczowego wsparcia dla kilku domów dziecka i domów opieki społecznej.

Drogi

Nakłoniłem Generalną Dyrekcję Dróg, aby wspólnie z pięcioma starostwami, opracowała koncepcję rozbudowy uciążliwej dla ruchu trasy nr 7 od Płońska do Olsztynka. W tym czasie powstało tam kilka bezkolizyjnych skrzyżowań. Podobne działania podjąłem w celu rozbudowy drogi krajowej nr 60.

Call center

Spowodowałem, że straszący pustką budynek po byłym komitecie partyjnym (PZPR) został przekazany przez ministra finansów wojewodzie mazowieckiemu, który następnie, przekazał obiekt staroście ciechanowskiemu. Nakłoniłem zarząd TP do wykupienia wspomnianego obiektu od starostwa i zainwestowania ogromnych środków na zbudowanie nowoczesnego centrum telekomunikacyjnego, dającego zatrudnienie setkom młodych ludzi.

Nagrody

Pomogłem w pozyskiwaniu środków na nagrody w licznych konkursach, w których brały udział dzieci i młodzież szkolna.

Wsparcie finansowe

Przekazałem fundusze które miały na celu wsparcie instytucji takich jak:

• Klub Sportowy w Szreńsku;
• Urząd Pracy w Płońsku;
• Polski Związek Niewidomych;
• Polska Akcja Katolicka i in.

Wsparłem finansowo również remont zabytków architektury sakralnej w Pułtusku, Żurominie i Ratowie.

Spotkania ze społecznością lokalną

Korzystając z zawartych podczas pracy w Parlamencie kontaktów zaprosiłem na spotkania z mieszkańcami kilku przedstawicieli rządu m.in. Wicepremiera Longina Komołowskiego, Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej Joannę Staręgę-Piasek, Wiceministra Zdrowia Andrzeja Rysia, Głównego Inspektora Ochrony Roślin Teresę Stachowicz.

PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew