Działalność polityczna

Od chwili powstania NZS byłem członkiem tej organizacji.

Podczas pierwszych niezależnych wyborów do Parlamentu zaangażowałem się w kampanie prawicowych kandydatów. Dwóch z nich zostało senatorami, jeden posłem. Rok później w wyborach samorządowych przewodniczyłem Gminnej Komisji Wyborczej.

W roku 1997 „Solidarność” Regionu Mazowsze zaproponowała mi kandydowanie do Sejmu. Będąc drugim w kolejności kandydatem na liście, jako jedyny zostałem posłem.

W Sejmie pracowałem w dwóch komisjach: Finansów Publicznych i Rolnictwa. W maju 1999 r. zostałem powołany na stanowisko Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, które sprawowałem do października 2001 roku.

W następnych wyborach parlamentarnych kandydowałem z ramienia AWS w okręgu wyborczym obejmującym część dawnych województw: płockiego i ciechanowskiego. Uzyskałem najlepszy wynik spośród wszystkich prawicowych kandydatów ale nie zdobyłem mandatu ponieważ AWS nie przekroczyła wymaganego progu.

image image image
image image image

 

PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew