Wykształcenie

W roku 1976 ukończyłem Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie. Były to dla mnie bardzo ważne cztery lata, które zadecydowały o moim dalszym losie.

Naukę kontynuowałem w Krakowie na Akademii Ekonomicznej. Ukończyłem ją z wynikiem bardzo dobrym w 1982 roku. Okres moich studiów był czasem burzliwym. W 1978 roku papieżem został kardynał Karol Wojtyła. Za Jego sprawą potężne ruchy solidarnościowe rozbudziły nadzieje Polaków na coś znacznie większego niż sowieckie wasalstwo. Mimo wprowadzenia stanu wojennego, rozbudzona świadomość niepodległościowa wsparta autorytetem ukochanego przez wszystkich Polaków Ojca Świętego – przetrwała. W 1982 roku podjąłem studia filozoficzne, które trwały dwa lata.

Podczas kilkunastu lat nauki, ukształtowała się moja osobowość człowieka przywiązanego do polskiej tradycji i historii z jednej strony, z drugiej zaś – rozumiejącego procesy ekonomiczne mające wpływ na gospodarkę.

image image image

 

PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew