XV sesja Rady Miasta

Na XV sesji Rady Miasta oceniano stan sanitarny i estetyczny miasta, ze szczególnym uwzględnieniem terenów zielonych. Ze strony radnych padło kilka zastrzeżeń, ale przeważała opinia, że nasze miasto z każdym rokiem pięknieje. W ramach monitorowania Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ciechanowa prezydent Waldemar Wardziński przedstawił stan zaawansowania prac nad projektami, które mają być realizowane w ciągu najbliższych lat w oparciu o unijne środki. Radni wybrali też ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Ciechanowie i Sądzie Okręgowym w Płocku oraz wyrazili zgodę na wzniesienie pomnika Jana Pawła II. W obradach Rady Miasta wziął udział Poseł Mirosław Koźlakiewicz .

PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew