Laury dla posła Koźlakiewicza

Tytuł Mławianina 2008 Roku i związaną z tym honorową nagrodę im. dra Józefa Ostaszewskiego (statuetkę św. Wojciecha) otrzyma poseł Mirosław Koźlakiewicz – „za wieloletnią działalność na polach społecznym, kulturalnym i gospodarczym”. Tak zadecydowała w miniony piątek – jednogłośnie, w głosowaniu tajnym – kapituła tego wyróżnienia pod przewodnictwem Leszka Arenta, dyrektora Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej. Mirosław Koźlakiewicz już kilka lat temu był zgłoszony do tytułu Mławianina Roku. Nie otrzymał go tylko dlatego, że nie mieszka w Mławie. W konsekwencji regulamin nagrody – ustanowiła ją Stacja Naukowa im. prof. Stanisława Herbsta – został zmieniony. Teraz miejsce zamieszkania pretendenta nie ma znaczenia, liczą się wyłącznie jego zasługi dla miasta i Zawkrza. Źródło: Tygodnik Ciechanowski

PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew