Otwarcie nowej siedziby Ciechanowskiego Oddziału Banku Spółdzielczego w Płońsku

W czwartkowe popołudnie – 25 sierpnia 2011 r. miała miejsce uroczystość oficjalnego otwarcia oraz poświęcenia nowej siedziby ciechanowskiego oddziału Banku Spółdzielczego w Płońsku. Placówka zlokalizowana jest przy przy ul. 3 Maja 11. Obecnych w pierwszej części uroczystość gości, powitał Pan Robert Malinowski – Dyrektor Oddziału w Ciechanowie. Zaś poświęcenia placówki dokonał Ksiądz Infułat Ludomir Kokosiński – Prepozyt Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej z Parafii św. Tekli w Ciechanowie.

Dalsza część uroczystości kontynuowana była w Hotelu „Atena” w Ciechanowie. Tutaj gości powitali: Pan Jan Pepłowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Płońsku, zaś prezentacji Banku dokonała Pani Teresa Kudlicka – Prezes Zarządu Banku. Uroczystość swoją obecnością uświetnili m. in. Mirosław Koźlakiewicz  poseł na Sejm RP, przedstawiciele władz samorządowych Powiatu, Miasta i Gminy Ciechanów oraz Klienci i sympatycy Oddziału w Ciechanowie.

Po części oficjalnej wystąpił Kabaretu „Widelec” z Białegostoku. Spotkanie zakończyło się uroczystą kolacją w Hotelu „Atena” w Ciechanowie.

Nowa placówka znajduje się w wyjątkowym dla ciechanowian miejscu, bowiem właśnie tutaj, ponad 100 lat wcześniej mieścił się młyn zbożowy, którego zarządcą był  Jan Konopnicki – syn znanej polskiej poetki Marii Konopnickiej. Wówczas poetka wyjątkowym sentymentem darzyła to miejsce. Powojenna historia budynku związana była, z funkcjonowaniem zakładu fotograficznego państwa Krakowskich  „FOTOKALINA”.

Źródło: http://www.grupabps.pl/o-grupie-bps/aktualnosci/art,405,otwarcie-nowej-siedziby-ciechanowskiego-oddzialu-banku-spoldzielczego-w-plonsku.html

PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew