Wręczenie „Gwiazdy Iraku” i „Gwiazdy Afganistanu”

W dniu 12 marca 2012 r.  w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Ciechanowie odbyło się uroczyste wręczenie „Gwiazd Iraku” i „Gwiazdy Afganistanu”  – odznaczenia pamiątkowego przyznawanego żołnierzom Sił Zbrojnych i osobom cywilnym, uczestnikom Polskich Kontyngentów Wojskowych. Gwiazda jest jednym z odznaczeń wojskowych, które nadawane są w Polsce w czasie pokoju.

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 16 października1992 roku o orderach i odznaczeniach, odznaczenia wojskowe o charakterze pamiątkowym mające  w nazwie wyraz „Gwiazda” są nagrodą za nienaganną służbę w polskich kontyngentach wojskowych poza granicami państwa.

Zaproszonych gości powitał Wojskowy Komendant Uzupełnień w Ciechanowie ppłk Dariusz KOSAKOWSKI. W uroczystości uczestniczył Mirosław Koźlakiewicz Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

„Gwiazdy…” w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Bronisława Komorowskiego wręczał Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie pan  płk dr Dariusz Kuleta w asyście zaproszonych gości.
Na podstawie Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu „Gwiazdy” na wniosek Ministra Obrony Narodowej, za nienaganną służbę w polskich kontyngentach wojskowych poza granicami państwa, odznaczeni zostali:

GWIAZDĄ  IRAKU:
mł. chor. sztab. rez. Maciej WIERZCHOWSKI         – 2 zmiana
st. szer. rez.  Sławomir Łukasz MARCINIAK            – 2 zmiana
GWIAZDĄ  AFGANISTANU:
mjr Andrzej Zbyszek KAMIŃSKI                                 – 7 zmiana
st. szer. Przemysław Piotr ZIEMIŃSKI                       – 5 zmiana
Odznaczeni na uroczystość przybyli wraz z rodzinami.
Źródło: WKU Ciechanów
PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew