Wypowiedź na 58 posiedzeniu Sejmu RP

Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 58 w dniu 08-01-2014 (1. dzień obrad)

2 punkt porządku dziennego: 
Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o:
1) senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
2) poselskim projekcie ustawy o Korpusie Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej,
3) rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw
(druki nr 677, 1099, 1417 i 1997).

Poseł Mirosław Koźlakiewicz:

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Każde państwo powinno pamiętać o swoich bohaterach, weteranach, kombatantach, dbać o nich i wspierać ich wszystkimi dostępnymi środkami. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. marszałek Piłsudski nawoływał do oddawania należnej czci nielicznym już wtedy żyjącym powstańcom styczniowym.

Nasza sytuacja po II wojnie światowej jest szczególna. Przez całe lata państwo polskie wspierało utrwalaczy władzy ludowej, a potem tych, którzy nierzadko przez swoje zaangażowanie służyli pośrednio obcemu mocarstwu. Żołnierze AK i wszyscy ci, którzy dzisiaj nazywani są niepokornymi, traktowani byli jako wrogowie władzy ludowej i oczywiście byli wykluczeni, jeśli chodzi o jakiekolwiek wsparcie państwa. Władza ludowa nazywała ich bandytami. Do dziś trwa przedziwna dyskusja, czy we właściwy sposób zapisali się oni w historii naszego kraju. Czas ucieka, a żołnierze wyklęci wymierają. W rezultacie najwięcej i najdłużej z przywilejów korzystali ci, którzy w najróżniejszy sposób związani byli z poprzednim systemem.

Panie Ministrze! Czy nie nastał już czas, aby zadbać o los Polaków, którzy stawiali opór władzy ludowej w latach 70. czy 80.? Dziś często mają oni po 70-80 lat i żyją rozgoryczeni i zapomniani. Dotychczasowe wsparcie tych ludzi ze strony państwa, wprawdzie chwalebne, ale jednak niewystarczające, wydaje się skromne i absolutnie nieadekwatne do ich zaangażowania w walkę z komunistycznym systemem. Dziękuję bardzo.

Źródło: http://www.sejm.gov.pl

PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew