Ceremonia wręczenia orderu senatorowi Ryszardowi Józefowi Góreckiemu

11 września 2014 r. w rezydencji ambasadora Japonii odbyła się ceremonia wręczenia Orderu Wschodzącego Słońca, Złota i Srebrna Gwiazda senatorowi Ryszardowi Józefowi Góreckiemu. W ceremonii wzięli udział m.in. prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Michał Kleiber, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Włodzisław Duch, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych prof. Artur Nowak-Far, parlamentarzyści – Mirosław Koźlakiewicz poseł na Sejm RP, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Jacek Protas oraz pracownicy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Senator Górecki posiada duże zasługi dla rozwoju wymiany naukowej między Japonią i Polską. Brał udział we wspólnych projektach z japońskimi naukowcami i jest współautorem wielu prac naukowych, a jako rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego doprowadził do rozpoczęcia współpracy z Graduate School of Agriculture and Life Sciences Uniwersytetu Tokijskiego. Ponadto jako przewodniczący Polsko-Japońskiej Grupy Parlamentarnej Senatu, senator Górecki jest centralną postacią ożywionych kontaktów z Japońsko-Polską Grupą Parlamentarną Izby Radców, a także osobą, która wykazywała inicjatywę w kierunku promocji rozwoju relacji gospodarczych między Japonią i Polską.

W swoim wystąpieniu senator Górecki opowiedział m.in. o swoim spotkaniu z Japonią w czasie dwóch pobytów naukowych, o dotychczasowych kontaktach z japońskimi naukowcami i parlamentarzystami, a także o tym, jak bardzo wdzięczny jest za przyznane odznaczenie i że chciałby kontynuować swoją działalność na rzecz rozwoju stosunków polsko-japońskich.

Źródło: http://www.pl.emb-japan.go.jp/policy/20140911.html

 

PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew