Spotkanie z członkami i sympatykami żuromińskiej Platformy Obywatelskiej RP.

W tym dniu Poseł Mirosław Koźlakiewicz spotkał się z członkami i sympatykami Platformy Obywatelskiej RP w Żurominie oraz radnymi powiatu i miasta, którzy uzyskali mandaty z list PO. Omawiano kierunki działania i rozwoju tamtejszej PO oraz współpracy z Biurem Poselsko-Senatorskim. Pan Poseł przedstawił także obecną sytuację polityczną w kraju i w regionie północnego Mazowsza. Omawiane były również sprawy dotyczące pomocy unijnych w regionie żuromińskim. Na temat tych pomocy obszernej informacji udzielił obecny na tym spotkaniu Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Ciechanowie – Piotr Wójcik. W spotkaniu uczestniczyli także Mieczysław Walęciak – Szef Sztabu Wyborczego Okręgu płocko-ciechanowskiego i Jan W. Mirończuk – Dyrektor Biura Poselskiego Posła Mirosława Koźlakiewicza. Opr. JWM

imageimageimageimageimage
PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew