V sesja Rady Miasta Ciechanów

22 lutego, podczas V sesji Rady Miasta oceniono funkcjonowanie miejskiej oświaty i perspektywy szkolnictwa wyższego w Ciechanowie. Radni uchwalili Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii. Na potrzeby Urzędu Miasta powołali też komisję dyscyplinarną złożoną z pracowników Urzędu (I instancja) oraz radnych (II instancja). Rada podjęła również decyzje o podniesieniu o 20 groszy opłaty za przedszkole.

PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew