Inauguracja Roku Akademickiego 2007/2008 w Szkole Nauk Technicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej w Płocku.

5 października 2007 r. Politechnika Warszawska Szkoła Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku uroczyście zainaugurowała kolejny już czterdziesty pierwszy rok akademicki 2007/2008. W uroczystości udział wzięli JM Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. Włodzimierz Kurnik, który wraz z Prorektorem Politechniki Warszawskiej ds. Szkoły Nauk Technicznych i Społecznych prof. nzw. dr hab. inż. Jackiem Kubissą celebrował tę uroczystość. Władze Uczelni reprezentowali także prorektorzy prof. Roman Gawroński i prof. Franciszek Krok oraz dziekani i prodziekani wydziałów Politechniki Warszawskiej. Uroczystość zaszczycili dostojni goście, w tym: JE Biskup Płocka – ks. Piotr Libera, Minister Skarbu Państwa i jednocześnie Poseł na Sejm – Wojciech Jasiński, parlamentarzyści, wśród których był Poseł Mirosław Koźlakiewicz. JM Rektor w swoim wystąpieniu podkreślał jak ważną rolę dziś w gospodarce odgrywa inżynier, mówił o konieczności rozwoju uczelni technicznych, w tym rozwoju badań naukowych, kształcenia kadr przygotowanych do kreowania innowacji i wdrażania ich w gospodarce. W trakcie inauguracji zostały wręczone dla pracowników i studentów PW w Płocku następujące nagrody: • JM Rektora PW • Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A. w ramach – konkursu na najlepsze prace badawczo-rozwojowe – konkursu na najlepsze prace dyplomowe • Prezesa Basell Orlen Polyolefins w ramach – konkursu na najlepsze prace dyplomowe • Prezydenta Miasta Płocka w ramach – konkursu na najlepsze prace magisterskie i licencjackie (II edycja „Dyplom dla Płocka”) Dyplomami zostali również wyróżnienie studenci, którzy uzyskali najlepsze wyniki w ubiegłym roku akademickim. Zebrani burzliwymi oklaskami nagrodzili wykład prof. dr hab. inż. Jacka Kijeńskiego na temat: „Współczesne źródła energii i surowców – o potrzebie umiaru w Zrównoważonym Rozwoju”, którym to wykładem tradycyjnie zainaugurowano działalność dydaktyczną Uczelni w roku akademickim 2007/2008. Źródło: http://www.pw.plock.pl

imageimageimage
PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew