Kolejna konferencja w murach PWSZ w Ciechanowie

12 grudnia 2007r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie odbyła się konferencja pt. „ Kultura wyrazem człowieczeństwa i tożsamości narodów” . Organizatorami konferencji było Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” PWSZ w Ciechanowie. Gospodarzem konferencji był prof. Andrzej Kolasa Rektor PWSZ w Ciechanowie. Wykłady wprowadzające do poszczególnych paneli tematycznych przeprowadzili: prof. Joanna Partyka z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Andrzej Kolasa Rektor PWSZ w Ciechanowie oraz Poseł na Sejm RP Mirosław Koźlakiewicz. Udział w konferencji wzięła młodzież akademicka oraz uczniowie ze szkół ponadgimanazjalnych. Studenci i uczniowie czynnie uczestniczyli w dyskusji nad następującymi blokami tematycznymi: – kultura regionalna wyrazem godności człowieka i obywatela lokalnej społeczności; – kultura chrześcijańska podstawą polskiej kultury narodowej; – tożsamość kulturowa naszego narodu u podstaw Zjednoczonej Europy. Konferencję prowadzili Maria Pszczółkowska Przewodnicząca Oddziału Miejskiego „Civitas Christiana” w Ciechanowie oraz Roman Niesiobędzki Kanclerz PWSZ. Przygotował: Rafał Kłys Biuro Rozwoju i Współpracy z Zagranicą PWSZ w Ciechanowie

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage
PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew