100 – lecie Banku Spółdzielczego w Mławie

Historia Banku Spółdzielczego w Mławie rozpoczęła się w 1908 roku, kiedy to grono najbardziej zaangażowanych społeczników podjęło czynności związane z utworzeniem na ziemi mławskiej polskiej instytucji finansowej wspomagającej miejscową ludność. W pierwszych latach swojego istnienia bank nie tylko dbał o interesy swoich członków, ale przede wszystkim prowadził swego rodzaju walkę o zachowanie polskości i wyznaczał drogę innym powstającym na tym terenie placówkom – powiedział Jan Ocalewicz, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Mławie, podczas uroczystości jubileuszowych, które odbyły sie 14 listopada 2009 r. Uroczystości poprzedziła msza św. w kościele pod wezwaniem Św. Trójcy w intencji byłych i obecnych pracowników, działaczy samorządowych, członków i klientów banku, którą odprawił ks. kanonik dr Ryszard Kamiński. Następnie pracownicy i klienci banku oraz zaproszeni goście spotkali się w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Mławie. Wśród gości był m.in.: poseł na Sejm RP Mirosław Koźlakiewicz. Mazowiecki Bank Regionalny S.A. w Warszawie, w którym zrzeszony jest bank w Mławie reprezentowała prezes Danuta Kowalczyk, a Krajową Radę Spółdzielczą – dyrektor Marianna Danuta Świerżewska. Przybyli także prezesi zarządów ościennych banków spółdzielczych. W trakcie spotkania zgromadzeni goście zapoznali się z historią i aktualną sytuacją banku, którą przedstawił prezes Jan Ocalewicz. Mówiąc o dniu dzisiejszym podkreślił, że Bank Spółdzielczy w Mławie, mimo konkurencji na rynku lokalnym, odnosi sukcesy. Działa poprzez centralę w Mławie oraz oddziały w Iłowie i Szydłowie. Dysponuje sumą bilansową w granicach 42 mln zł i funduszami własnymi w wysokości 7 mln zł. Zapewnia swoim klientom możliwość korzystania z najnowszych produktów i kanałów obsługi (kont internetowych, bankomatów i kart płatniczych oraz przelewów międzynarodowych), starając się dostosować swój profil działania do zmieniających się warunków rynkowych i wymagań klientów. Podczas spotkania jubileuszowego najbardziej zasłużeni dla banku pracownicy otrzymali odznaczenia spółdzielcze i bankowe. Kilka tygodni wcześniej wiceprezes zarządu Małgorzata Dobiegała odznaczona została honorowa odznaką „Za zasługi dla bankowości RP”, przyznaną przez prezesa NBP, a w trakcie uroczystości 100-lecia wieloletnie pracownice banku – Elżbieta Mielczarek, Bogusława Sowińska i Ewa Traczyk uhonorowane zostały odznakami „Zasłużony działacz ruchu spółdzielczego”, przyznanymi przez Krajową Radę Spółdzielczą. Marszałek województwa mazowieckiego Adam przyznał Bankowi Spółdzielczemu w Mławie pamiątkowy medal „Pro Mazovia”. Bank Spółdzielczy w Mławie, jako najstarsza instytucja finansowa nie tylko na terenie Mławy, ale i najbliższych okolic – podkreślano w czasie uroczystości – wpisał się na stałe w karty historii lokalnej społeczności, a swoim działaniem nieustannie wspierał podejmowane przedsięwzięcia i planowane inwestycje. Dlatego z okazji jubileuszu 100-lecia otrzymał wiele życzeń i gratulacji zarówno od przedstawicieli władz lokalnych, jak i od stałych, lojalnych klientów, dzięki którym istnieje i śmiało patrzy w przyszłość. Uroczystości jubileuszowe uświetnił program artystyczny przygotowany przez uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Mławie. Źródło: http://www.mrbank.com.pl/100-lecie-banku-spoldzielczego-w-mlawie

imageimageimageimageimageimage
PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew