Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 w PWSZ w Ciechanowie

W dniu 29 września 2012 r. odbyła się w Mławie uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie. Tegoroczna inauguracja była wyjątkowa. Po raz pierwszy uroczystość poprowadził nowy rektor doc. dr Leszek Zygner.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele Świętej Trójcy w Mławie. Po Mszy Św. nastąpiło złożenie kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II. Dalsza część uroczystości kontynuowana była w budynku uczelni przy ul. Warszawskiej 52 w Mławie.

Podczas inauguracyjnego wystąpienia Jego Magnificencja Rektor PWSZ w Ciechanowie doc. dr Leszek Zygner powitał zaproszonych gości, studentów i pracowników uczelni. W swoim przemówieniu rektor przypomniał, że inauguracja odbywa się po roku wdrażania znowelizowanej ustawy o szkolnictwie wyższym oraz po wyborze władz i restrukturyzacji uczelni. Z dotychczasowych 6 wydziałów powstały 2 w Ciechanowie tj. Wydział Inżynierii i Ekonomii oraz Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych i jeden Zamiejscowy Wydział Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych w Mławie.

W uroczystości udział wzięło wielu znakomitych gości m.in.: poseł na Sejm RP Mirosław Koźlakiewicz, senator RP Jan Maria Jackowski, wicedyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych  Jolanta Skolimowska, prezes LG Electronics Shiwan Park, prorektor Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach – prof. Barbara Gąsiorowska, prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku – doc. dr Jan Kalinowski. Politechnikę Warszawską reprezentował prof. Andrzej Kolasa, poprzedni rektor PWSZ w Ciechanowie, a obecnie dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji PW i przedstawiciel rektora PW w senacie PWSZ w Ciechanowie.

Inaugurację uświetnił prof. Krzysztof Zanussi, jeden z najwybitniejszych reżyserów polskiego filmu, scenarzysta i nauczyciel akademicki. Profesor wygłosił wykład inauguracyjny na temat „Kino moralnego niepokoju”.

Po wystąpieniach przyszedł czas na uroczystą immatrykulację, ślubowanie i wręczenie indeksów wybranym studentom pierwszego roku.

Odśpiewaniem Gaudeamus igitur został zainaugurowany nowy rok akademicki 2012/2013.

Źródło: PWSZ w Ciechanowie

PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew