Konferencja „100. rocznica urodzin bł. ks. phm. Stefana W. Frelichowskiego”

HN5A4563 l1eUwmOfZlOY5YVUlA,hn5a4520 l1eUwmOfZlOY5YVUlA,hn5a4528 l1eUwmOfZlOY5YVUlA,hn5a4613

6 grudnia 2013 r. w Senacie odbyła się konferencja poświęcona Stefanowi Frelichowskiemu, zorganizowana przez Komisję Nauki, Edukacji i Sportu oraz delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Harcerstwa biskupa polowego Józefa Guzdka. Rok 2013 jest obchodzony jako Rok bł. ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego.

Otwierając konferencję, przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu senator Kazimierz Wiatr mówił o wyjątkowości bł. Stefana Frelichowskiego, który został też patronem harcerstwa polskiego . Przypomniał również uchwałę Senatu z 9 sierpnia 2013 r. z okazji 100-lecia urodzin bł. ks. phm. Stefana Frelichowskiego: „Chcemy, aby kolejne pokolenia polskich harcerzy kontynuowały dzieło założycieli harcerstwa w duchu służby Bogu, Polsce i bliźnim, a cała młodzież kierowała się patriotyzmem i służbą drugiemu człowiekowi. Realizowanie tego zadania – choć niełatwe – jest również dziś bardzo potrzebne. Dlatego bardzo istotny jest przykład i zachęta naszych wyjątkowych poprzedników, bezinteresownych i pracowitych, oddanych Narodowi i zwykłym potrzebującym ludziom. Takim wzorem bez wątpienia jest błogosławiony ks. phm. Stefan W. Frelichowski”.

„Nie ma wychowania bez wzorców. Pierwszym są matka i ojciec, później – nauczyciele, różne osoby, organizacje. Druh Wicek może być wzorem dla innych” – mówił bp Józef Guzdek. Zwrócił też uwagę na potrzebę popularyzowania świętych i błogosławionych, którzy przykładem swojego życia mogą pociągnąć młodych ludzi w stronę dobra i piękna.

O życiu Stefana Frelichowskiego, ze szczególnym podkreśleniem okresu w obozie w Dachau, opowiedział Robert Zadura, autor biografii i licznych opracowań o błogosławionym. Cytował pisany przez wiele lat przez niego pamiętnik, jego obozowe listy, pokazał też slajdy z wieloma zdjęciami. Stefan Wincenty Frelichowski urodził się 22 stycznia 1913 r. w Chełmży. W rodzinie i przez przyjaciół nazywany był Wickiem. 21 marca 1927 r. wstąpił do ZHP. Drużynę prowadził do sierpnia 1931 r. Jesienią tego roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Prowadził tam ożywioną działalność w różnych organizacjach i kołach seminaryjnych. Był członkiem kręgu kleryckiego działającego w ramach Starszoharcerskiego Zrzeszenia Kleryków ZHP, a w latach 1933–1936 – jego przewodniczącym. Sprawował opiekę nad drużynami harcerskimi działającymi w Pelplinie. 14 marca 1937 r. w katedrze pelplińskiej przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Stanisława Okoniewskiego, później pełnił obowiązki jego kapelana i osobistego sekretarza. Od 1 lipca 1938 r. był wikariuszem parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu. Pełnił też funkcję kapelana Pomorskiej Chorągwi Harcerzy ZHP. 11 września 1939 r. został aresztowany przez gestapo i wkrótce zwolniony. 18 października 1939 r. ponownie zatrzymano go wraz z blisko 700 osobami i osadzono w Forcie VII. 8 stycznia 1940 r. przewieziono go do obozu przejściowego w Gdańsku-Nowym Porcie, a po kilku dniach – do obozu w Stutthofie. 9 kwietnia 1940 r. został wywieziony do Sachsenhausen, a następnie, w grudniu 1940 r. – do obozu w Dachau. Pomimo bardzo trudnych warunków pełnił tam posługę kapłańską. Pomagając chorym na tyfus, zaraził się i zmarł 23 lutego 1945 r. Więzienni towarzysze, przekonani o jego świętości, zdołali uratować fragmenty relikwii, zanim ciało zostało skremowane. Zrobiono też maskę pośmiertną. Władze obozowe, wbrew swoim zwyczajom, zgodziły się na wystawienie zwłok na widok publiczny w udekorowanej kwiatami trumnie.

O Stefanie Frelichowskim mówił też jego siostrzeniec Zygmunt Jaczkowski, cytując wspomnienia matki błogosławionego Marty: „Był żywiołowym dzieckiem, a później zwyczajnym człowiekiem dostrzegającym drugiego człowieka. Nie stał się świętym nagle, zawsze miał w sobie radość duszy…”.

Rzymski postulator procesu beatyfikacyjnego Stefana Frelichowskiego ks. prałat Sławomir Oder przedstawił niektóre aspekty: proces rozpoczął się w Pelplinie w 1964 r. jako dotyczący heroiczności cnót, a zakończył na etapie diecezjalnym w Toruniu 1995 r. Papież Jan Paweł II beatyfikował ks. Stefana Frelichowskiego 7 czerwca 1999 r. w Toruniu jako męczennika. Ks. Sławomir Oder podkreślił, że Stefan Frelichowski był człowiekiem wielkiej wiary i czynnej miłości bliźniego.

Z kolei ks. prof. Zbigniew Formella z Universita Pontifica Salesiana w Rzymie wskazał na uniwersalność postawy życiowej błogosławionego. Jego poszukiwanie sensu życia poprzez czynienie dobra może być wzorem i dla harcerzy, i dla młodzieży.

Podczas konferencji została otwarta także wystawa poświęcona życiu i pracy bł. Stefana Frelichowskiego, po której oprowadził Robert Zadura.

W senackim spotkaniu wzięli udział: parlamentarzyści m.in. Mirosław Koźlakiewicz poseł na Sejm RP, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Edward Hartwich, harcerze i kapelani.

Źródło: http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,5971,konferencja-100-rocznica-urodzin-bl-ks-phm-stefana-w-frelichowskiego.html

http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,5971,konferencja-100-rocznica-urodzin-bl-ks-phm-stefana-w-frelichowskiego.html

PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew