Konferencja Naukowo-Szkoleniowa im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej

W piątek i sobotę 1 i 2 kwietnia 2011 r. w Ciechanowie odbywała się I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej pt. „Pielęgniarstwo – zawód przyszłości”. Konferencja, którą zorganizował Wydział Ochrony Zdrowia ciechanowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, była okazją do spotkania ludzi związanych z ochroną zdrowia, a także dialogu przedstawicieli różnych dziedzin nauki i zawodów zarówno medycznych jak i niemedycznych.

W pierwszym dniu goście mogli wziąć udział w spotkaniu, w trakcie którego wspominano dr n. med. Janinę Fetlińską, której imię nosiła konferencja. Dr Fetlińska, która zginęła rok temu w katastrofie samolotu prezydenckiego w Smoleńsku, była przez wiele lat związana z ciechanowską uczelnią, do momentu jej wyboru na Senatora RP. Pracując w PWSZ brała czynny udział w tworzeniu kolejnych wydziałów uczelni.
Konferencja stała się okazją do wspomnień oraz złożenia kwiatów na grobie oraz odsłonięcia pamiątkowej tablicy upamiętniającej zmarłą Senator Fetlińską. Tablica z jej wizerunkiem znajduje się w holu głównym budynku PWSZ Wydziału Ochrony Zdrowia w Ciechanowie przy ul. Wojska Polskiego, w budynku, w którym przez lata pracowała Janina Fetlińska.

Uczestnicy konferencji złożyli kwiaty na grobie Senator Janiny Fetlińskiej.

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy w budynku Wydziału Ochrony Zdrowia w PWSZ w Ciechanowie
W uroczystościach oprócz władz uczelni i uczestników przybyłych na konferencję wzięli udział Włodzimierz Fetliński – mąż Senator Fetlińskiej oraz jej syn Bartosz. Obecni byli również przedstawiciele władz miasta i powiatu, w tym Prezydent Ciechanowa Waldemar Wardziński, a także parlamentarzyści ziemi ciechanowskiej, którzy osobiście znali Senator Janinę Fetlińską i z nią współpracowali. Na uroczystościach obecni byli posłowie m.in. Mirosław Koźlakiewicz poseł na Sejm RP. Poświęcenia tablicy pamiątkowej dokonał ks. Zbigniew Adamkowski.

imageimageimage

Źródło: http://www.ciechanowonline.pl/news/view/2842.html

PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew