20 – lecie samorządu terytorialnego w Płońsku

29 września 2010 r. w Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku odbyła się konferencja samorządowa poświęcona 20. rocznicy utworzenia samorządu terytorialnego w Polsce. Wspólnego otwarcia konferencji dokonali: pierwszy przewodniczący Rady Miejskiej w Płońsku Jan Piskorski i burmistrz miasta Płońska Andrzej Pietrasik.
Po oficjalnym powitaniu gości okolicznościowy wykład wygłosił doktor prawa Igor Zachariasz z Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie zaproszeni goście.
Burmistrz dziękował radnym wszystkich kadencji, burmistrzom, urzędnikom, organizacjom i instytucjom, które współpracują z samorządem.
– Kolejnego sukcesu w kolejnych wyborach – życzył Mirosław Koźlakiewicz poseł na Sejm RP, wychwalając sukcesy płońskiego samorządu.

W kolejnej części konferencji nastąpiło wręczenie medali przygotowanych w związku z obchodami 20 – lecia Samorządu Terytorialnego w Płońsku. Pierwsze medale otrzymali członkowie Komitetu Honorowego sprawujący patronat nad obchodami, w skład którego weszli burmistrzowie i przewodniczący rad miejskich poprzednich kadencji. Uhonorowani zostali także goście, którzy pomagali i wyróżniali się w pracy samorządowej.

Po oficjalnej części wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod dyrekcją kapelmistrza Leszka Kalkowskiego oraz soliści Filharmonii Narodowej –Elżbieta Hijewska i Krzysztof Matuszak, a także Ludowy Zespół Artystyczny „Płońsk” pod kierownictwem Artura Kucińskiego.

Po konferencji goście przeszli do rynku, gdzie odsłonięty został pomnik patrona miasta świętego Michała Archanioła. Autorem rzeźby z konglomeratu imitującego mosiądz jest Jarosław Urbański.

Zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć wystawę zdjęć upamiętniających najważniejsze wydarzenia z życia samorządu płońskiego na przestrzeni 20 lat.

imageimageimageimageimageimageimage

Źródło: tekst http://www.plonsk.pl/?action=more&id=873, zdjęcia Urząd Miasta Płońska

PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew