XX-lecie Samorządu Gminnego w Strzegowie

W piątek, 7 maja 2010 r. w Strzegowie odbyły się uroczystości z okazji obchodów XX-lecia powstania Samorządu Gminnego, połączone z otwarciem nowego obiektu sportowego "Moje boisko – Orlik 2012" z udziałem przedstawicieli władz państwowych m.in. Mirosława Koźlakiewicza posła na Sejm RP i samorządowych szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, radnych i sołtysów poszczególnych kadencji, kierownictwa jednostek organizacyjnych, pracowników samorządowych, duchownych oraz wielu innych zaproszonych gości, którzy swoją działalnością przyczynili się do rozwoju Gminy Strzegowo.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 11.00 okolicznościową Mszą św. w Kościele Parafialnym w Strzegowie. Po mszy nastąpiło uroczyste otwarcie boiska Orlik 2012 w Strzegowie. Uroczystość rozpoczęła się od tradycyjnego przecięcia wstęgi, po poświęceniu obiektu został oddany pierwszy strzał na bramkę. W ramach uroczystości zostały rozegrane pierwsze mecze.

Budowa boiska do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej oraz boisk wielofunkcyjnych (koszykówka, siatkówka) wraz z zapleczem socjalnym zrealizowana została w ramach rządowego programu "Moje boisko – Orlik 2012".
Kompleks boisk sportowych jest obiektem ogólnodostępnym dla wszystkich mieszkańców gminy. W Gminie Strzegowo to pierwsza tego typu inwestycja zakończona jesienią w 2009 roku. Jej koszt wyniósł ok. 1,2 mln zł. Inwestycja była współfinansowana ze środków budżetu państwa – Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 333.000 zł, budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 333.000 zł oraz środków budżetu gminy.

Po uroczystości poświęcenia Orlika odbyło się spotkanie okolicznościowe w Gminnym Ośrodku Kultury, na którym został przedstawiony dorobek z okresu dwudziestolecia funkcjonowania samorządu gminnego. Wręczono również radnym, sołtysom, pracownikom samorządowym oraz zaproszonym gościom pamiątkowe medale.

image

Źródło: Urząd Gminy Strzegowo

PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew