UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015 w PWSZ

Pierwszego października 2014 r. już po raz czternasty w historii Uczelni rozpoczął się nowy rok akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie. Uroczystości Inauguracyjne Roku Akademickiego 2014/2015 odbyły się jednak nieco później, bo 13 października, w tym roku – w mławskim Zamiejscowym Wydziale Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych. Tegoroczną inaugurację uświetnił swoją osobą gość specjalny profesor Władysław Bartoszewski.

Uroczystości rozpoczęły się  Mszą Świętą w  intencji studentów i pracowników Uczelni, która została odprawiona w Kościele Świętej Trójcy w Mławie. Główna część spotkania odbyła się w auli imienia Komisarza Apoloniusza Strzeleckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie wydziału zamiejscowego w Mławie.

Podczas inauguracyjnego wystąpienia Jego Magnificencja Rektor PWSZ w Ciechanowie doc. dr Leszek Zygner powitał licznie przybyłych gości, studentów i pracowników Uczelni. Powiedział że inauguracja przypada w roku obchodów 25- lecia Wolności i 70-tej rocznicy wybuchu powstania warszawskiego, stąd obecność wśród nas profesora Władysława Bartoszewskiego, uczestnika tamtych wydarzeń. Rektor przypomniał również wizyty Pana Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego podczas zeszłorocznej inauguracji roku akademickiego oraz Pana Prezydenta Lecha Wałęsy, który właśnie w naszej Uczelni świętował rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów. Spośród wielu istotnych spraw dotyczących naszej Uczelni Pan Rektor powiedział o udanej rekrutacji (ponad 600 osób) to duży sukces i o wysokich notach, jakie wystawiła naszym trzem ocenianym kierunkom Polska Komisja Akredytacyjna. Na koniec Pan Rektor życzył studentom rozwoju ich marzeń w czasie studiów.

Następnie głos zabrał  przewodniczący konwentu PWSZ w Ciechanowie poseł Mirosław Koźlakiewicz. Inauguracja roku akademickiego była również doskonałą okazją do wręczenia odznaczeń zasłużonym pracownikom Uczelni. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2014 r. Pan Jacek Marek Fabisiak odznaczony został Brązowym Krzyżem Zasługi, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadał Panu doc. dr Robertowi Rudzińskiemu odznakę honorową Zasłużony dla Rolnictwa. Odznaczenia wręczyli Panowie Mirosław Koźlakiewicz i Grzegorz Wróblewski.

Po odznaczeniach przyszedł czas na immatrykulację, w trakcie której studenci złożyli ślubowanie, a Rektor wręczył indeksy osiemnastu wyróżnionym studentom pierwszego roku ciechanowskiej PWSZ. Po immatrykulacji głos zabrał Przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów Adrian Brzozowski.

Po odśpiewaniu Gaudeamus igitur, bardzo interesujący wykład inauguracyjny na temat „Problematyka stosunków polsko – niemieckich w roku jubileuszowym (1939 – 2014)” wygłosił profesor Władysław Bartoszewski.

Udział w uroczystości wzięli : parlamentarzyści RP,  posłowie: Mirosław Koźlakiewicz przewodniczący Konwentu naszej Uczelni i Robert Kołakowski.

Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego: Wiesława Krawczyk, Henryka Antczak

Przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego : Grzegorz Wróblewski

Samorządowcy:  miast, gmin i powiatów z województwa mazowieckiego, a w tym Prezydent Miasta Ciechanów Waldemar Wardziński, Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski, Wójt Gminy Ciechanów Marek Kiwit.

Starostowie – ciechanowski Sławomir Morawski, mławski Włodzimierz Wojnarowski.

Rektorzy uczelni.

Licznie zgromadzeni przedstawiciele nauki,  duchowieństwa, wymiaru sprawiedliwości i służb mundurowych.

Przedstawiciele przedsiębiorstw, zakładów pracy oraz firm współpracujących z Uczelnią.

Źródło: http://www.pwszciechanow.edu.pl/index.php/8-aktualnosci/507-uroczysta-inauguracja-roku-akademickiego-2014-2015

PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew