Rodzina współczesna w Polsce – przemiany i zagrożenia

10 grudnia 2014 r. odbyła się konferencja „Rodzina współczesna w Polsce – przemiany i zagrożenia”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Katolickie „Civitas Christiana” i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Ciechanowie.

W spotkaniu w roli prelegentów udział wzięli: rektor PWSZ dr Leszek Zygner, poseł na Sejm RP Mirosław Koźlakiewicz, senator RP Jan Maria Jackowski i Ks. Proboszcz Parafii Kalenica Hubert Komorowski.

Konferencję rozpoczęła Przewodnicząca Rady Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Maria Pszczółkowska, która po przywitaniu zgromadzonej publiczności i zaproszonych gości zaprezentowała program konferencji, który składał się z trzech bloków tematycznych:

1. Chrześcijańska wizja rodziny.
2. Rodzina polska na przełomie wieków – przeobrażenia, zagrożenia i patologie.
3. Znaczenie rodzin wielodzietnych i ich problemy.

PO    Sejm    UW mazowieckiego

PO Żuromin                   PO Mława                   PO Sochaczew